Menu

PODCAST NÁRODNÉHO ŠPORTOVÉHO CENTRA

Špeciál - záznam z Livestreamu NŠC na tému : Čas na zmenu? Budúcnosť športujúcej mládeže „koncept Long-term athletes development v slovenských podmenkach"

Hostia:

  • Mgr. Tomáš Mihálik, PhD., kondičný tréner, Health & Performance
  • Mgr. Eva Piatriková, PhD., fyziologička, vedecký pracovník University of Bath,  
  • Mgr. Matej Vajda, PhD., metodik slovenskej kanoistiky, vedecký pracovník FTVŠ UK
  • Mgr. Peter Lopata, PhD., vedúci oddelenia diagnostiky v NŠC

Moderátor:

  • doc. Mgr. Milan Sedliak, PhD.,

Témy:

  • Aktuálny stav športujúcej mládeže, juniorskej a seniorskej reprezentácie,  športujúcej populácie 
  • Kľúčové nedostatky v systéme práce s mládežou v kontexte LTAD
  • Britský systém práce s mládežou, vrcholovým športom a osvedčené projekty v rozvoji športujúcej populácie
  • Prezentácia konceptu „LTAD“ v kontexte slovenských podmienok


NŠC PODCAST
logo nsc

Národné športové centrum © 2020